Automat skończony

Automat skończony (ang. finite state machine) lub maszyna stanów to koncepcja, w której obiekt (maszyna) może się znajdować jedynie w określonych stanach. Najczęściej definiujemy także możliwe przejścia między konkretnymi stanami oraz to, który ze stanów jest początkowy, a który końcowy.

Czytaj dalej

Monte Carlo 2 - Kurnik

Ponownie wykorzystamy metodę Monte Carlo, ale tym razem do bardziej życiowego problemu. Gram ze swoimi dziećmi w grę planszową „Pełny kurnik”. Jest to prosta gra o dużej losowości. Mimo to można w niej zastosować kilka strategii.

Czytaj dalej

Monte Carlo

Metoda Monte Carlo wzięła swoją nazwę od dzielnicy kasyn w Monako. Metoda ta pozwala modelować złożone zagadnienia dzięki wykonaniu wystarczająco dużej próby losowych badań.

Czytaj dalej