Monte Carlo

Metoda Monte Carlo wzięła swoją nazwę od dzielnicy kasyn w Monako. Metoda ta pozwala modelować złożone zagadnienia dzięki wykonaniu wystarczająco dużej próby losowych badań.

Czytaj dalej

Mentoring

Trudność w nauce programowania nie polega na komplikacji zagadnień, ale na ich mnogości. Gdy dotkniesz dowolnego problemu, łatwo możesz się zakopać po uszy w kolejnych zagadnieniach. Z tego powodu proponuję ci zadania o ściśle określonych wymaganiach, takie same jak te, które będziesz otrzymywał w pracy.

Czytaj dalej