Piekiełko mikroserwisów

28.04.2018

Mikroserwisy to kolejny buzzword, który dotknął IT. Kilka dużych firm, jak Netflix, opisało, jak mikroserwisy stały się rozwiązaniem ich problemów. A my rzuciliśmy się, by wdrażać je do naszych systemów.

Zapomnieliśmy tylko, że mikroserwisy są narzędziem. Narzędziem, które powinno rozwiązywać konkretne problemy. A większość naszych systemów nie ma takich problemów z wydajnością jak Netflix.

Mikroserwisy wiążą się także z wysokim progiem wiedzy, który musi mieć zespół. I nie chodzi mi o wiedzę stricte techniczną, bo mikroserwisy w warstwie technologicznej są dość proste, aż za proste. Problemem jest wiedza domenowa. Trzeba posiadać dogłębną wiedzę o modelowanym systemie, by potrafić zidentyfikować zależności między rozdzielanymi kontekstami.

Wymagania

W artykule Microservice Prerequisites możemy przeczytać o wymaganiach, które stawia Martin Fowler. Są to:

 • monitoring wszystkiego, co się da;
 • automatyzacja:
  • wdrożenia i jego wycofywania,
  • tworzenia i likwidowania instancji mikroserwisu.

Dodałbym jeszcze znajomość DDD i domeny przez osoby odpowiedzialne za identyfikację i definiowanie mikroserwisów.

Problemy

Ja w swojej przygodzie z mikroserwisami napotkałem kilka problemów. Główną przyczyną problemów, na które natrafiliśmy jako zespół, był wymóg uzupełniania żądania o dane spoza kontekstu danego mikroserwisu. Efektem tego była duża liczba żądań między mikroserwisami. To powodowało problemem z identyfikacją żądań będących efektem jednej akcji użytkownika. Szczególnie uciążliwe stało się to, gdy zaczęliśmy mieć problemy z wydajnością spowodowane zaimplementowaniem problemu 1 + N.

Rozwiązania

Dzięki zastosowaniu agregatora logów (Kibana) mieliśmy wszystkie logi, zarówno z serwera, jak i z aplikacji, zebrane w jednym miejscu. Problemem było zidentyfikowanie, które wpisy pochodzą z diagnozowanego żądania. Dlatego na poziomie serwera zaczęliśmy dodawać do nagłówka HTTP dodatkowy identyfikator w postaci wygenerowanego losowo ciągu znaków.

Oczywiście taki znacznik to za mało. Zbudowaliśmy system przekazywania tego znacznika do logów i kolejnych podżądań. W efekcie udało się przypisać wszystkie logi do oryginalnego żądania.

Dzięki temu mogliśmy efektywnie wyszukiwać żądania generujące duże liczby podżądań, a nawet duże liczby zapytań do baz danych.

Trochę kodu

Middleware zgodny z PSR-15:

class RequestIdMiddleware implements \Psr\Http\Server\MiddlewareInterface
{
  /**
   * @var \Psr\Container\ContainerInterface
   */
  private $container;

  public function __construct(Psr\Container\ContainerInterface $container)
  {
    $this->container = $container;
  }

  public function process(
    \Psr\Http\Message\ServerRequestInterface $request,
    \Psr\Http\Server\RequestHandlerInterface $handler
  ): \Psr\Http\Message\ResponseInterface {

    $requestIds = $request->getHeader('request_id');

    if (empty($requestIds)) {
      $requestId = uniqid();
    } else {
      $requestId = current($requestIds);
    }

    $this->container->setParameter('request_id', $requestId);

    return $handler->handle($request);
  }
}

Klasa dla monologa

class RequestIdProcessor
{
  /**
   * @var string
   */
  private $requestId;

  public function __construct(string $requestId)
  {
    $this->requestId = $requestId;
  }

  public function __invoke(array $record)
  {
    $record['extra']['request_id'] = $this->requestId;

    return $record;
  }
}